اداره امور عمرانی، املاک و مستغلات

 

رئیس اداره امور عمرانی، املاک و مستغلات

محمدرضا گودرزی
 
0213673367
 

وظایف حوزه معاونت عمرانی

 

  • اجرا و نظارت بر حسن اجرای کلیه آیین نامه ها ٰ بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط
  • برنامه ریزی برای تامین فضاهای مورد نیاز واحد و مراکز تابعه
  • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی و ارائه گزارش‌های لازم و انطباق پیشرفت کار با برنامه‌های زمانبندی و تهیه و تنظیم صورت وضعیت‌ها

  • جمع‌آوری و تهیه اطلاعات و آمار مرتبط و مورد نیاز طرح‌های عمرانی

  • برنامه‌ریزی اجرا و نظارت امور مربوط به نگهداری و تعمیرات ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات و انجام بازدیدهای دوره‌ای و موردی و انعکاس نتایج در پرونده‌های مربوطه.

 

برخی از پروژه های اجرا شده و در حال بهره برداری

  • شهرک دامداری
  • پارکینگ دانشجوئی و ترمینال
  • احداث مزرعه پرورش ماهی