شماره تلفن ها

شماره تلفن های تماس با حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

دکتر محسن فرهمند

02136726950

مسئول امور دفتری و بایگانی عباس الن چری 02136726950
رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی

علی سهرابی

02136733710

مسئول کارگزینی

رضا محمدی

سکینه هداوند خانی

02136726004

امور بیمه و رفاه

مولود سنگینان

02136733740

دبیرخانه و بایگانی

مولود سنگینان

مریم ثابت قدم

14 الی 02136725011 (داخلی 206)

تدارکات

احمد سرباز میاب

02136733370

مسئول امور انبارها

امیرمحمد نوری اقدم

مجید راندی

14 الی 02136725011 (داخلی 220)

مسئول خدمات و فضای سبز

امور اداری

14 الی 02136725011 (داخلی 296)

مسئول امور نقلیه (ترابری)

احمد ابوالقاسمی

14 الی 02136725011 (داخلی 283)

اداره امور مالی

الهه شریفی نژاد

02136726953

مسئول دریافت و پرداخت

ابوالفضل دانشیان

02136726953

امور شهریه

سیامک سالاری

سهیلا منصوری

02136733850

مغایرتهای بانکی و تهیه صورتهای مالی

فاطمه شاه حسینی

02136726953

صدور چک

سمیه آشوری

02136726953

مسئول حسابداری (اموال و انبار)

حسین صادقی

02136726953

جمعدار اموال

عباس خاوری

02136726953

بایگانی اسناد حسابداری

قاسم علی اکبری

02136726953

 اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

الهه شریفی نژاد

سیدحسن مدنی

02136730612

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه نادر ارجمندپور 02136726953
رئیس اداره امور عمرانی، املاک و مستغلات

محمدرضا گودرزی

02136725003
مسئول امور فنی و عمرانی (نگهداری و تعمیر) رضا دائمی 02136725003