شماره تلفن ها

شماره تلفن های تماس با حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

علی سهرابی

02136726950

مسئول امور دفتری و بایگانی عباس الن چری 02136726950
رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی

علی سهرابی

02136733710

مسئول کارگزینی

رضا محمدی

سکینه هداوند خانی

02136726004

امور بیمه و رفاه

مولود سنگینان

لیلا شایان فر

02136733740

دبیرخانه و بایگانی

مریم ثابت قدم

عباس سیفی

14 الی 02136725011 (داخلی 206)

تدارکات

سعید تاجیک

02136733370

مسئول امور انبارها

امیرمحمد نوری اقدم

مجید راندی

14 الی 02136725011 (داخلی 220)

چاپ و تکثیر

سیدمحسن موسوی

14 الی 02136725011 (داخلی 234)

مسئول خدمات و فضای سبز

امور اداری

14 الی 02136725011 (داخلی 296)

مسئول امور نقلیه (ترابری)

احمد ابوالقاسمی

14 الی 02136725011 (داخلی 283)

اداره امور مالی

میترا کهنگی

02136726953

مسئول دریافت و پرداخت

ابوالفضل دانشیان

02136726953

امور شهریه

سیامک سالاری

سهیلا منصوری

02136733850

مغایرتهای بانکی و تهیه صورتهای مالی

فاطمه شاه حسینی

02136726953

صدور چک

سمیه آشوری

02136726953

مسئول حسابداری (اموال و انبار)

حسین صادقی

02136726953

جمعدار اموال

احمد کمیزی

عباس خاوری

02136726953

بایگانی اسناد حسابداری

قاسم علی اکبری

02136726953

 اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

الهه شریفی نژاد

سیدحسن مدنی

02136730612

رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه نادر ارجمندپور 02136726953
رئیس اداره امور عمرانی، املاک و مستغلات   02136725003
مسئول امور فنی و عمرانی (نگهداری و تعمیر) رضا دائمی 02136725003