فضای سبز

فضای سبز

روح اله نوری

دیپلم ادبیات و علوم انسانی

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

 • بازدید مداوم کلیه محوطه های تحت نظر و آبیاری درختان، گلها و گیاهان و محوطه های چمن کاری شده با توجه به نوع گیاه کاشته شده و شرایط اقلیمی منطقه و فصل کاری
 • جدول بندی، چمن کاری، گل کاری و درخت کاری کلیه محوطه های تحت نظر و اجرای سایر طرح های تزئین چمن، باغچه و محوطه های دانشگاه با هماهنگی مسئولین
 • اقدام به هرس بموقع درختان، پیوند، پرورش، تکثیر و نگهداری گلها و درختان مخصوص و پیازها و تخمهای گلهای کمیاب
 • استفاده مناسب و به موقع از انواع کودها و سموم برای باروری زمین و مبارزه با آفات قطعی و ناگهانی گیاهی
 • برآورد لوازم و وسایل باغبانی و نوع و مقدار کودهای طبیعی و شیمیایی مورد نیاز با توجه به شرایط اقلیمی و نوع گلها و گیاهان و درختان مربوط
 • بیل زدن، تسطیح و کرت بندی محوطه تحت نظر به منظور استفاده مناسب برای درخت کاری و آماده سازی بستر کشت برای گلکاری یا چمن کاری
 • بذرافشانی، نشاء و پیوند انواع گیاهان و درختان تزئینی به منظور ترمیم محوطه های چمن کاری تخریب شده و تکثیر درختان و گیاهان مخصوص و کمیاب
 • تلاش در جهت مصرف بهینه آب و ایجاد و توسعه سیستم آبیاری قطره ای
 • مطالعه و کسب اطلاع مستمر در خصوص علوم و فنون باغبانی و پرورش گلها و گیاهان زینتی و آگاهی از آفات و بیماری های گیاهان شامل گیاهان فضای سبز و گلهای آپارتمانی
 • تولید و تکثیر انواع نشاء و نهال به منظور کاهش هزینه های ناشی از خریداری آنها

 

 

 

اقدامات انجام شده:

 • قریب به 13500 اصله درخت و 100000 اصله درختچه و انواع مختلف گیاهان زینتی در مساحتی به متراژ 12 هکتار با پوشش گیاهی متنوع و چمنکاری شده