امور خدمات و فضای سبز

مسئول امور خدمات

 

 

محمدرضا گودرزی
فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی
0213673367
 

شرح وظایف و مسئولیتها (امور خدمات):

 • تلاش در جهت ایجاد محیطی پاکیزه و مطلوب و در شأن و جایگاه رفیع دانشگاه آزاد اسلامی که رفاه، نشاط و آرامش را برای اساتید، دانشجویان و کارکنان به ارمغان آورد
 • نظارت بر امور خدماتی از قبیل نظافت کلیه اماکن سرپوشیده دانشگاه از قبیل ساختمان ها، کلاس ها، اتاق ها، سالن ها و ... به طور منظم
 •  نظارت بر اجرای امور مرتبط با نظافت محوطه ها، خیابان ها و معابر موجود در دانشگاه به طور مستمر
 • برنامه ریزی جهت تامین نیروی خدماتی متناسب با نیازهای مختلف واحد

شرح وظایف و مسئولیتها  (فضای سبز):

 • بازدید مداوم کلیه محوطه های تحت نظر و آبیاری درختان، گلها و گیاهان و محوطه های چمن کاری شده با توجه به نوع گیاه کاشته شده و شرایط اقلیمی منطقه و فصل کاری
 • جدول بندی، چمن کاری، گل کاری و درخت کاری کلیه محوطه های تحت نظر و اجرای سایر طرح های تزئین چمن، باغچه و محوطه های دانشگاه با هماهنگی مسئولین
 • اقدام به هرس بموقع درختان، پیوند، پرورش، تکثیر و نگهداری گلها و درختان مخصوص و پیازها و تخمهای گلهای کمیاب
 • استفاده مناسب و به موقع از انواع کودها و سموم برای باروری زمین و مبارزه با آفات قطعی و ناگهانی گیاهی
 • برآورد لوازم و وسایل باغبانی و نوع و مقدار کودهای طبیعی و شیمیایی مورد نیاز با توجه به شرایط اقلیمی و نوع گلها و گیاهان و درختان مربوط
 • بیل زدن، تسطیح و کرت بندی محوطه تحت نظر به منظور استفاده مناسب برای درخت کاری و آماده سازی بستر کشت برای گلکاری یا چمن کاری
 • بذرافشانی، نشاء و پیوند انواع گیاهان و درختان تزئینی به منظور ترمیم محوطه های چمن کاری تخریب شده و تکثیر درختان و گیاهان مخصوص و کمیاب
 • تلاش در جهت مصرف بهینه آب و ایجاد و توسعه سیستم آبیاری قطره ای
 • مطالعه و کسب اطلاع مستمر در خصوص علوم و فنون باغبانی و پرورش گلها و گیاهان زینتی و آگاهی از آفات و بیماری های گیاهان شامل گیاهان فضای سبز و گلهای آپارتمانی
 • تولید و تکثیر انواع نشاء و نهال به منظور کاهش هزینه های ناشی از خریداری آنها