امور خدمات

امور خدمات

جعفر اشرفی

دیپلم الکترونیک

تلفن تماس: 14-02136725011 (داخلی 296)

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • تلاش در جهت ایجاد محیطی پاکیزه و مطلوب و در شأن و جایگاه رفیع دانشگاه آزاد اسلامی که رفاه، نشاط و آرامش را برای اساتید، دانشجویان و کارکنان به ارمغان آورد
  • نظارت بر امور خدماتی از قبیل نظافت کلیه اماکن سرپوشیده دانشگاه از قبیل ساختمان ها، کلاس ها، اتاق ها، سالن ها و ... به طور منظم
  •  نظارت بر اجرای امور مرتبط با نظافت محوطه ها، خیابان ها و معابر موجود در دانشگاه به طور مستمر
  • برنامه ریزی جهت تامین نیروی خدماتی متناسب با نیازهای مختلف واحد