تدارکات

مسئول تدارکات

احمد سرباز میاب

لیسانس تاریخ

تلفن تماس: 02136733370

نمابر: 02136733370

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • رسیدگی به درخواست خرید کالا که از بخش های مختلف واصل می گردد و هماهنگی با مسئول انبارها جهت تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق
  • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابزار و لوازم اداری، خدماتی، فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی، مواد خوراکی و ... و هماهنگی با مسئول انبارها جهت ارائه فهرست های مربوط به مقام مافوق
  • آگاه نمودن انبارداران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسیب پذیر به منظور رعایت مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت فیزیکی کالاهای خریداری شده
  • آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه با هماهنگی مسئول انبارها بمنظور تامین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حد متعارف
  • ارائه پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص تهیه پیش نویس آگهی های مزایده و مناقصه با رعایت آئین نامه معاملات دانشگاه
  • مراجعه به نمایندگان کالاهای مورد نظر و اخذ استعلام بهاء و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر
  • ارائه استعلام های اخذ شده به مقام مافوق برای اتخاذ تصمیم قطعی در مورد خرید کالاهای مورد نظر
  • دریافت تنخواه گردان با توجه به متوسط خرید و ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال حساب
  • تلاش در جهت دستیابی به بهترین نوع کالا از نظر قیمت و کیفیت