دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی (توانمندسازی منابع انسانی)

دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی (توانمندسازی منابع انسانی)

 

زهره کاویان جهرمی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن تماس: 02136733740

zohrehkaviyan@yahoo.com

 

این بخش تهیه طرح ها و برنامه های آموزشی در ابعاد مختلف قبل از خدمت و حین خدمت کارکنان دانشگاه را به منظور افزایش مهارتها، اطلاعات و دانش شغلی و تخصصی در رده های مختلف عهده دار بوده و در اجرای برنامه های آموزشی به منظور توجیه و تفهیم مبانی در روشهای انجام برنامه ها شرکت می نماید.

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • تهیه طرح ها و تنظیم برنامه های آموزشی کوتاه مدت قبل از خدمت یا حین خدمت در جهت افزایش مهارتها و دانش شغلی و بینش کارکنان در تخصصها و رده های مختلف
  • مشارکت در اجرای برنامه های آموزشی به منظور توجیه و تفهیم مبانی در روشهای اجرای برنامه ها برای مدیران واحدها و کارکنان مربوط
  • بررسی، مطالعه، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارت های لازم و ارتقاء علمی جهت ارائه ی راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی
  • نیازسنجی و پیشنهاد دوره های لازم جهت توانمندسازی کارکنان دانشگاه
  • پیش بینی و تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی متناسب با نیاز دوره ها با هماهنگی مسئولین ذیربط
  • توزیع مطالب آموزشی و منابع علمی بین شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی
  • برقراری ارتباط مستمر و هماهنگی با دفتر مدیریت دانش و توانمندسازی منابع انسانی سازمان مرکزی دانشگاه و ارسال گزارش های خواسته شده
  • ارائه پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص تعیین سرفصل دروس و محتوای آموزشی، تخصصی، اجتماعی و کاربردی کوتاه مدت مورد نیاز دانشگاه
  • همکاری در امر ارزشیابی دوره ها و ارائه گزارش نقاط ضعف و قوت و مشکلات و نارسائی های دوره های اجرا شده به مقامات مربوط و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع مشکلات و نارسائیها و بهینه سازی دوره های مشابه آتی
  • ارائه پیشنهاد و اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون پایان دوره های برگزار شده

 

 

گزارش عملکرد:

 

 

دوره های آموزشی در دست اقدام:

عنوان

مخاطب دوره

آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء اعضای هیات علمی

اعضای هیأت علمی

امنیت در سفرهای خارجی

اعضای هیأت علمی

شرح وظایف مدیریت گروه آموزش

اعضای هیأت علمی

آشنایی با امنیت اطلاعات در سیستم های کامپیوتری

کارمندان

آشنایی با خدمات اداری در سازمان

کارمندان

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

کارمندان

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

کارمندان

باغبانی و طراحی فضای سبز-کارکنان خدمات

کارمندان

بهره وری  نیروی انسانی

کارمندان

تاثیر هوش هیجانی در بهره وری کارکنان سازمان

کارمندان

توحید از منظر قرآن

کارمندان

حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری

کارمندان

حسابرسی داخلی و حسابرسی تقلب

کارمندان

روش های پرورش هوش اخلاقی

کارمندان

رویارویی با تغییر در محیط کار

کارمندان

کاربرد اکسل در مدیریت بانکهای اطلاعاتی

کارمندان

مبانی تکریم ارباب رجوع

کارمندان

مدیریت مصرف رسانه در خانواده

کارمندان

مسئول و متصدی اموال

کارمندان

معرفی مقدماتی Office2000

کارمندان

میزبانی و فنون پذیرایی

کارمندان

نرم افزار اکسل

کارمندان

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیران

مدیریت بحران

مدیران

مدیریت تکنولوژی

مدیران

مدیریت نوآوری

مدیران

 

 

دوره های برگزار شده از بدو تاسیس تا بهار 95

کارگاه کارکنان

کارگاه اساتید

جمع کل نفرساعت

نفرساعت

ساعت دوره

تعداد دوره

نفر ساعت

ساعت دوره

تعداد دوره

سال برگزاری

(اساتید کارکنان)

9484

5056

128

4

4428

162

8

1385

25205

18126

342

17

7079

286

13

1386

24236

19436

512

23

4800

342

19

1387

23258

19484

478

33

3774

230

16

1388

41523

35071

605

45

6452

272

21

1389

37584

30720

716

42

6864

243

16

1390

28984

23904

512

31

5080

248

16

1391

15844

14676

316

19

1168

40

4

1392

12168

10568

224

13

1600

136

9

1393

576

576

16

1

0

0

0

1394

896

488

24

3

408

16

2

1395

219758

   

231

   

124

جمع کل