رئیس صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان:

 

الهه شریفی نژاد

 (رئیس اداره)

مولود سنگینان

(کارشناس)

لیسانس حسابداری

فوق لیسانس تاریخ و تمدن ملل اسلامی

sharifi5600@yahoo.com

msanginiyan@yahoo.com

تلفن تماس: 02136730612

 

 

شرح وظایف و خدمات:

  • ارائه تسهیلات مالی به دانشجویان واحد به منظور رفع بخشی از مشکلات مالی احتمالی ایشان در مسیر ادامه تحصیل
  • ارائه وام های کوتاه مدت، وام میان مدت و نیز وام وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
  • ثبت اقلام مالی از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات مالی و حسابداری