انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جمعدار اموال

 

احمد کمیزی

فوق دیپلم حسابداری

تلفن تماس:  02136726953

 

 

شرح وظایف و مسئولیتها:

  • انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال دانشگاه و تنظیم صورت موجودی مانده اموال در آخر هر سال و اعلام مراتب به مسئول مافوق جهت ثبت در دفاتر مربوط
  • صدور پروانه خروج اموال، تهیه صورت اموال زائد، اسقاط و ارسال آن به مراجع ذیربط جهت کسب اجازه فروش و یا دستور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی
  • نگهداری حساب کلیه اموال منقول، مفقودی و یا ازبین رفته و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال به منظور ارائه به مدیریت امور مالی
  • شرکت در برنامه شمارش و اموال گردانی به صورت دوره ای، سالیانه و یا موردی
  • رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکلات جمعداری اموال
  • نگهداری اموال بلااستفاده به منظور حفظ و تحویل آنها به افراد متقاضی
  • نگهدای اموال اسقاط تا زمان برگزاری تشریفات اداری مربوط به فروش آنها